Friday, January 6, 2012

Фэйсбүүк хуудас нээх заавар


Гэрлийн Өргөө бүлхэмд хэрхэн нэгдэх тухай видео заавар үзнэ үү. Групт орох хүсэлтэй ч фэйсбүүк ашигладаггүй хүмүүст зориулав.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.