Tuesday, January 27, 2015

"Бөөгийн Товчион" ирэх долоо хоногт хэвлэгдэнэ.

Ирэх долоо хоногийн сүүлд бидэнтэй учрах "Бөөгийн Товчион" сударт бөөгийн түүх, бөө шашин хоёрын ялгаа, бөөгийн ангилал, нэршил, тэдний ялгаа, сайн муу сүнсний бөө нарын ялгаа, бөөгийн язгуур гарвалын ялгаа, хар цагаан, шар улаан гэх бөө нарын үйлийн ялгаа, зэрэг цол, Онгодын нэршил, Сүнсний мөн чанар, ангилал, Онгод хэрхэн улаачид залардаг, хэрхэн тамгатай үгүйгээ мэдэх, хэрхэн мэдээд багшаа сонгох, хэрхэн ёс хийх гэх мэт холбоотой зан үйлүүдийн тухай.

Sunday, January 25, 2015

Эх үрийн судар хэвлэгдлээ


Эхийн улаан дусал 
Эцгийн цагаан дусал 
Сүнсний алтан дусал” гурав нийлж анх эхийн хэвлийд ургийн амь үүснэ. Анхны гурав хоногт есөн эс болон задарч энэ есөн эсээс хүний бие эрхтэн тогтолцоо урган төлждөг. Энэ нь уугуул удамшлын мэдээллийг агуулдаг узуур эс болой." хэмээн эхлэх энэхуу судар нь Их Монгол улсыг байгуулахад цөөн хүн амтай ч дэлхийн талыг эзэлж явсан энэ ард түмэн үр хүүхдээ хэдийд ямар цаг үе, одны нөлөөгөөр олж, хэрхэн бойжуулж, юу сургаж, хэрхэн эрүүл чанга биетэй болгон өсгөхөө маш нарийн дэг жаяг, ухаанаар сэтгэж хийж чадсан учраас л эрүүл эхтэй, эрүүл эцэгтэй, эрүүл хүүхэд, эрүүл орчинд өсөж байсан өвгөдийн мэдлэгээс бүтсэн болно.