Saturday, June 7, 2014

Төрийн их хасын магтаан дуу

Төрийн их хасын магтаан дуу

Эртний сайхан орондоо
Энх мөнх оршиж л
Эзэн Дээд Хаан Чингисийнхээ
Эрхэм зарлигт сөгдөж
Ухааны дээдийг оройлж
Удмын сайныг шилж л
Энэрэл хайраар бялхаж
Эзэн эрхээ эдэлж
Хаадын Хааныг төрүүлсэн
Хамаг Монголын үрс гэдгээ
Ханат танан гэртээ оршин байхдаа үлгэрлэж
Хааны, Хааны Хаан үлгэр домогт төрөхдөө
Хаан суу ухааныг өвлүүлсэн гэдгийг оршоов оо.

Нэгэн тамлага

ХЭДЭН ЗУУНЫ ӨМНӨХ ЭНЭ ТАМЛАГА БИЕЛЭЖ, ӨНӨӨДӨР ЭНЭ БҮХЭН БОЛСОН. ТЭГВЭЛ ӨНӨӨДРӨӨС ЭХЛЭЭД ГАЗАР ШОРООНД ХАЛДАН ИДЭГСЭД, УХАН ТОНОГСОД, ЗАРАН БАЯЖИГСАД БҮГД ХАРИУГАА ХҮРТЭХ ЦАГ НЬ ЭХЭЛСЭН. ҮҮНИЙГ АНХААРУУЛЪЯ!!!!!

ӨНӨӨ БИЕЛСЭН ТАМЛАГА ӨМНӨ ЯМАР БАЙСНЫГ УНШ, УНШААД ӨНӨӨДРИЙН АМЬДРАЛТАЙГАА ХАРЬЦУУЛ... ХАРИН ӨНӨӨДРӨӨС БИЕЛЭХ ТАМЛАГА НЬ ХӨРСТИЙГ ХӨНДИЙЛӨГЧИД, ХӨХ МОНГОЛЫН ГАЗАР ШОРООГ УХАН ИДЭГСДЭД ЧИГЛЭСЭН БАЙХ БОЛНО.

Малчин гэх үгийн тайлал

Алтан судрын хэсгээс:
АЯНГАТ: Малчин гэдгийг энд ингэж тайлбарлаж гээд би БууЭрЭлд уншиж өгдөг юмаа. Гэвч нэг ч үг ойлгодоггүй. Дээрээс нь уншиж ч чадахгүй хазгай дуудна.

Эзэн Дээдсийн Эжийдээ бичсэн шүлэг

Эзэн Дээдсийн Эжийдээ бичсэн шүлгийг хүргэе.

Сүүгээ хөхүүлж өсгөсөн, Эжий минь
Сүүдэр үгүй болов уу даа.
Хад чулуунд нь хоноглож
Хайр энэрлээ хадгалаа юу?
Хатуу энэ хорвоод нь
Ганцаар үлдээж болох уу?